Bc. Kristina Psotová

Bachelor's thesis

Continuity in teaching English to children from an English kindergarten transitioning into a primary school

Continuity in teaching English to children from an English kindergarten transitioning into a primary school
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zjištění, zda existuje návaznost ve výuce anglického jazyka u dětí, které přechází ze soukromé anglické mateřské školy do školy státní a dále pak pozorování těchto dětí a jejich rozvoje v anglickém jazyce. Bakalářské práce je rozdělena do dvou částí a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá akvizicí anglického jazyka v anglické školce a také …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to find out whether there is a continuity in teaching English language to children from an English kindergarten transitioning into primary schools and also to closely monitor the progress the children make. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part deals with the process of English acquisition in an English kindergarten …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta