Bc. Veronika Polehlová

Bakalářská práce

Nový pohled na antický mýtus ve výtvarném umění první poloviny 20. století

A New View of the Classical Myth in the Fine Arts of the first half of the 20th century
Anotace:
Bakalářská práce se soustředí na téma antického mýtu, které se snaží sledovat v rámci definovaného období první poloviny dvacátého století. Práce se pokouší zaznamenat formální a tematické proměny daného námětu v dílech vybraných malířů. Na jednotlivých malbách se snaží posoudit nový pohled na antický mýtus, přínos díla v uměleckém kontextu a zařazení díla do spojitosti doby vzniku. Toto téma je zajímavé …více
Abstract:
My bachelor thesis is concerned with the topic of classical myth which it tries to look into in terms of the defined period of the first half of the twentieth century. The thesis is trying to note formal and thematic changes of the subject within works of art of particular artists. By individual paintings I tried to judge new points of view on the classical myth, the contribution of the work of art …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta