Vojtěch Lelek

Bachelor's thesis

Pokročilé vyhodnocení viditelnosti z linie

Advanced Visibility Analysis from a Line
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tvorbou nástroje umožňujícího připravit vstupní data pro analýzu viditelnosti, která je následně vyhodnocena pomocí nástroje Viewshed. V první části práce je představena problematika generalizace linie společně s parametry ovlivňující výsledek analýzy viditelnosti. Následně jsou představeny základní principy aplikace Model Builder, ve které je nástroj vytvářen. Na tuto část …more
Abstract:
This bachelor thesis describes the creation of a tool for preparing input data for analysis of visibility. The first part represents the problem of generalization line and describes the parameters influencing the results of the analysis of visibility. Next part is about the basic principles of the Model Builder, because in this application is a new tool being created. This section is followed by creation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2016
  • Supervisor: Kateřina Růžičková
  • Reader: Alexandra Rášová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Geodézie a kartografie / Geoinformatika

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.