Vojtěch Lelek

Bachelor's thesis

Pokročilé vyhodnocení viditelnosti z linie

Advanced Visibility Analysis from a Line
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá tvorbou nástroje umožňujícího připravit vstupní data pro analýzu viditelnosti, která je následně vyhodnocena pomocí nástroje Viewshed. V první části práce je představena problematika generalizace linie společně s parametry ovlivňující výsledek analýzy viditelnosti. Následně jsou představeny základní principy aplikace Model Builder, ve které je nástroj vytvářen. Na tuto část …viac
Abstract:
This bachelor thesis describes the creation of a tool for preparing input data for analysis of visibility. The first part represents the problem of generalization line and describes the parameters influencing the results of the analysis of visibility. Next part is about the basic principles of the Model Builder, because in this application is a new tool being created. This section is followed by creation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedúci: Kateřina Růžičková
  • Oponent: Alexandra Rášová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Geodézie a kartografie / Geoinformatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.