Theses 

Dopady současné dluhové krize na budoucí evropskou integraci – Bc. Jana Čužnová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a Evropská unie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Bc. Jana Čužnová

Bakalářská práce

Dopady současné dluhové krize na budoucí evropskou integraci

The Impacts of the Current Debt Crisis in the Future of European Integration

Anotace: Tato bakalářská práce si klade za cíl stanovit možný vliv probíhající dluhové krize na evropskou integraci do budoucna. První části práce bude věnována všeobecnému popisu pojmu dluhové krize a také vývoji současné dluhové krize stejně jako vývoji evropského integračního procesu. Dále budou rozebrány názory odborníků pohybujících se v této oblasti na možné budoucí dopady dluhové krize na evropskou integraci. Na závěr práce přijde vyhodnocení získaných poznatků a shrnutí vývoje evropské integrace do budoucna.

Abstract: This thesis aims to determine the possible impact of the ongoing debt crisis in European integration in the future. The first part will be devoted to a description of the term of the debt crisis and the development of the debt crisis as well as the development of the European integration process. In addition, it will be discussed the views of experts acting in this area for possible future effects of the debt crisis on European integration. Finally, we come evaluating lessons learned and a summary of the development of European integration in the future.

Klíčová slova: dluhová krize, vývoj dluhové krize, vývoj evropské integrace, evropská integrace, řešení dluhové krize, budoucí evropská integrace, debt crisis, the development of the debt crisis, the development of European integration, European integration, solving the debt crisis, the future of European integration

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Dr. Lenka Kinclová
  • Oponent: JUDr. Mária Sumková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 15:23, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz