Klára BENIRSCHKOVÁ

Bakalářská práce

SPIRITUALITA A RELIGIOZITA SENIORŮ

SPIRITUALITY AND RELIGIOSITY OF SENIORS
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce nese název {\clqq}Spiritualita a religiozita seniorů``. Pojmy spiritualita, religiozita a spirituální potřeby nejsou u nás v současné době zcela jasné. Přesto je spirituální dimenze člověka součástí tzv. holistického pohledu na člověka jako bytost bio-psycho-socio-spirituální. Práce spirituální dimenzi blíže charakterizuje a objasňuje, jakou roli mohou hrát spirituální …více
Abstract:
The presented bachelor thesis is titled ``Spirituality and Religiosity of Seniors{\crqq}. The terms spirituality, religiosity and spiritual needs are not exactly clear at the moment in our society. Despite that, the spiritual dimension of man is a part of the so called holistic view of man as a bio-psycho-socio-spiritual being. This work brings a closer characteristic of spiritual dimension and clarifies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008
Zveřejnit od: 12. 5. 2008
Identifikátor: 9953

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
 • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENIRSCHKOVÁ, Klára. SPIRITUALITA A RELIGIOZITA SENIORŮ. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 5. 2008 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 09gkbc 09gkbc/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.