Zbyšek Pospíchal

Master's thesis

Zátěžové testy bank v kontextu finanční stability a řízení systémového rizika

Bank stress tests in the context of financial stability and systemic risk management
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou zátěžových testů bank, a to v širším kontextu finanční stability a řízení systémového rizika. V souvislosti se zajišťováním finanční stability je pak zdůrazněna role centrální banky, mimo jiné v oblasti regulace a dohledu. Část věnující se systémovému riziku poukazuje na význam omezení rizika nestability finančního systému jako celku a charakterizuje znaky subjektů …more
Abstract:
This thesis deals with the issue of bank stress tests in the broader context of financial stability and systemic risk management. In connection with ensuring of financial stability the role of central bank is highlighted, besides other things in the area of regulation and supervision. A section devoting to systemic risk points out the importance of reduction of instability risk in the financial system …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2013
  • Supervisor: Stanislava Půlpánová
  • Reader: Kateřina Špániková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37636