Bc. Kristýna Vozdecká

Bakalářská práce

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie

Sexual Abuse and Exploitation of Children and Child pornography
Anotace:
Náplní této bakalářské práce je komplexní pohled na pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětskou pornografii. Cílem je odhalit skuliny jak v legislativě tak třeba v prevenci a jejich řešením poskytnout bezpečnější prostředí pro nerušený vývoj dítěte. Práce nabízí letmý exkurs do historického vývoje trestného činu pohlavního zneužívání, náhled do současné právní úpravy České republiky, ale také …více
Abstract:
This Bachelor diploma thesis comprises a complex view on sexual abuse and exploitation of children, and children pornography. The goal of the thesis is to reveal a weak spot in legislation and possibly in practise, and by addressing it, create a safer environment for undisturbed development of a child. The thesis offers a brief summary of the historic development of the sexual abuse criminal offense …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta