Bc. Michal Švábek

Master's thesis

Analýza bankovního trhu ČR s vybranou zemí Evropské unie

The Analysis of Banking Market in the Czech Republic with Selected Country of EU
Abstract:
Předmětem diplomové práce je komplexní rozbor bankovního sektoru ČR s bankovním sektorem Nizozemska jako jednoho z representantů zemí Evropské unie s orientací na finanční skupinu ING, která působí na území obou těchto států. V úvodu autor vysvětluje, proč zvolil pro srovnání s vnitrostátním bankovnictvím právě bankovnictví nizozemské. První část práce je zaměřena na všeobecnou analýzu, tj. srovnání …more
Abstract:
The subject of the diploma thesis is a complex analysis of the banking sector in the Czech Republic with banking sector of the Netherlands as a selected representative of countries of the European Union with orientation on the financial group ING which operates on both of these states. At the beginning author explains why he chose for analysis with inland banking the Dutch banking. The first part of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Helena Cetlová
  • Reader: Ing. Zbyněk Kalabis

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS