Jitka STANIEKOVÁ

Bakalářská práce

Interaktivní divadlo ve vzdělávání dětí

The role of interactive theatre in children´s education
Anotace:
V práci jsem se zaměřila na to, co je obsahem interaktivního divadla, divadla ve vzdělávání a výchově dětí předškolního věku. Dále pak s čím vším divadlo souvisí. Uvedla jsem i definici divadla a divadla ve výchově, které jsem stručně popsala. Blíže jsem definovala pojem dramatická výchova. Také jsem definovala vývoj školského divadla v českých zemích. Má bakalářská práce dále obsahuje kompetence dle …více
Abstract:
In my thesis I?ve focused on what are contents of interactive theater, theater in education and education of kids in preschool age. Furthermore, with what all the theater is related to. I?ve stated definition of thetear in education, which I briefly described. I have closely defined term dramatic education. I also defined the evolution of school theater in the Czech lands. My bachelor thesis furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STANIEKOVÁ, Jitka. Interaktivní divadlo ve vzdělávání dětí. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta