Bc. Lucie Dortová

Bakalářská práce

Spolupráce subjektů hodnotového řetězce při vytváření hodnoty pro zákazníka

Cooperation among the subjects of the value chain in the customer value creating
Anotace:
Teoretická část práce se věnuje problematice spolupráce a vztahů subjektů hodnotového řetězce při vytváření a dostávání hodnoty pro zákazníka. Především rozebírá, jak pečovat o vztahy v podniku, o vztahy se zákazníky, resp. o vztahy s obchodními partnery. Vymezuje hodnotu pro zákazníka a procesy dostávání, hodnocení a zdokonalování hodnoty pro zákazníka pomocí vzájemného propojení a spolupráce všech …více
Abstract:
Theoretical part of the work is dedicated to the problems of cooperation and relationships between the subjects of the value chain in customer value creating. The work mainly discusses how take care of relationships in business, relationships with customers or relationships with business partners. The work defines the customer value and the processes getting, evaluation and improving customer value …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dortová, Lucie. Spolupráce subjektů hodnotového řetězce při vytváření hodnoty pro zákazníka. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků