Theses 

Světová finanční a ekonomická krize – Bc. Ekaterina Kirillova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ekaterina Kirillova

Bakalářská práce

Světová finanční a ekonomická krize

Global Financial and Economic Crisis

Anotace: Bakalářská práce se věnuje jednomu z nejaktuálnějších témat dnešního života, věnuje se světové finanční a ekonomické krizi. V první kapitole jsou analyzované zákonitostí krizí ve světové ekonomice, příčiny vzniku krize, délce trvání a také druhům ekonomických cyklů. Ve druhé kapitole jsou popisované dějiny světových finančních otřesů, a podrobně rozebrána Velká deprese, která trvala od roku 1929 do roku 1933. Také je zkoumán začátek finanční a hospodářské krize, příčiny vzniku, zvláštností, způsoby překonání v různých světových zemích. V závěru je popsán komplex opatření, který je potřeba přijmout pro zmírnění vlivu krize na světovou ekonomiku.

Abstract: The submitted thesis deals with one of the recent issues of world's social life, namely with the global financial and economic crisis. In the first chapter are characterize theoretical patterns of crisis in the global economy, causes of the crisis, duration and types of economic cycles. The second chapter describes the history of global financial turmoil. It summed up the main points of the Great Depression, that lasted from 1929 to 1933, and the ways of overcoming it in some countries. In conclusion I try to characterize a set of measures that need to be taken to mitigate the impact of the current crisis on the global economy.

Klíčová slova: Světová finanční a ekonomická krize, hospodářský cyklus, Velká deprese, antikrizová opatření.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Helena Cetlová
  • Oponent: Ing. Jan Šolta, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 03:06, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz