Bc. Dominika Maticsková

Bakalářská práce

Vývoj elektronizace veřejné správy - Datové schránky

Development of the public administration - data boxes
Anotace:
Ve své bakalářské práci se věnuji vývoji elektronizace veřejné správy a novému projektu Ministerstva vnitra „datové schránky“. Snažím se o přiblížení této problematiky z pohledu běžného občana. V dnešní uspěchané a rychle se měnící době považuji tuto problematiku za prospěšnou a časově úspornou pro všechny zainteresované osoby. Tato bakalářská práce by měla poskytnout komplexní přehled o vývoji elektronizace …více
Abstract:
This thesis is devoted to developing the public administration and a new project of the Ministry of Interior ”data boxes“. I am trying to approach this issue from the perspective of average citizens. In today's hectic and fast-changing times I consider this issue to be useful and time-saving for all interested persons. This thesis should provide a comprehensive overview of developments in the public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní