Mgr. Jana Benešová

Bakalářská práce

Stanovení mědi a dusičnanů coulometricky

Coulometric determination of copper and nitrates
Anotace:
Cílem této práce bylo vytvořit a optimalizovat metodu pro stanovení mědi v červeném víně a metodu pro stanovení dusičnanů ve vodách. Za tímto účelem byl použit elektrochemický analyzátor EcaFlow 150 GLP. Tento přístroj byl nově pořízen koncem července 2009 Ústavem chemie od slovenské firmy Istran. Součástí práce bylo také vytvoření pracovního návodů pro stanovení dusičnanů ve vodách a pro stanovení …více
Abstract:
The goal of this work was to create and optimize method for the determination of copper in red wine and the determination of nitrates in waters. For this purpose was used eletrochemical analyzer EcaFlow 150 GLP. This instrument was acquired newly in late July of year 2009 by Department of chemistry from Slovak company Istran. Another part of the work was creating of working instruction for determination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Analytický chemik - manažer chemické laboratoře

Práce na příbuzné téma