Tomáš Luber

Diplomová práce

Stochastické metody řešení stacionární Schrödingerovy rovnice

Stochastic methods for solving the stationary Schrödinger equation
Anotace:
Náplní práce je vytvoření programu, který aplikuje metody variačního Monte Carlo na řešení stacionární Schrödingerovy rovnice ve výpočtu základního rotačně-vibračního stavu systému mnoha částic. Program je napsán ve Fortranu 95, má modulární strukturu a zaručující budoucí rozšiřitelnost a možnost použití pro kvantové systémy mnoha částic. Výpočty jsou provedeny pro nenabité klastry helia a argonu a …více
Abstract:
The content of this work is creation of a program package that employs variational Monte Carlo methods to solve the stationary Schrödinger equation for the ground state of many particle systems. Program is written in Fortran 95 and has a modular structure that guarantees future extensions and applicability in quantum many-particle systems. Calculations are carried out for uncharged clusters of helium …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: René Kalus
  • Oponent: František Karlický

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika