Bc. Milan Říha

Diplomová práce

Studium interakce modelového komplexu zlata s aminokyselinami cysteinem a selenocysteinem metodou DFT

A DFT Study of a Model Au complex with Aminoacids Cysteine and Selenocysteine
Anotace:
Jednou z možností léčby onkologických onemocnění je programovaná buněčná smrt (Programmed Cell Death, PCD) indukovaná zvýšeným oxidačním stresem. Mezi hlavní typy PCD patří tzv. apoptóza, která je regulována thioredoxinovými systémy. Jedna ze složek tohoto systému, enzym thioredoxin reduktáza, může být blokována pomocí komplexů zlata v oxidačním stupni I a tím vyvolat terapeutický oxidační stres. Primárním …více
Abstract:
One of the treatment options for oncological diseases is programmed cell death (PCD) induced by increased oxidative stress. One of the main PCD types is so-called apoptosis, which is regulated by thioredoxin systems. The thioredoxin reductase enzyme, one of the key thioredoxin system components, can be blocked by gold(I) complexes and hence cause therapeutic oxidative stress. The primary goal of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 7. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
  • Oponent: Mgr. Jan Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta