Stanislav CHMELA

Bachelor's thesis

Městská zeleň jako měkký faktor rozvoje města Mladá Boleslav

Urban greenery as a soft factor of development of Mladá Boleslav
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou měkkých faktorů se zaměřením na veřejnou zeleň. Cílem práce je analýza měkkého faktoru veřejná zeleň na příkladu města Mladá Boleslav a zhodnocení vlivu tohoto faktoru na rozvoj města. První část práce se soustředí na problematiku lokalizačních teorií, lokalizačních faktorů a konceptu měkkých lokalizačních faktorů. Druhá část obsahuje celkovou charakteristiku …more
Abstract:
Bachelor Thesis deals with the issue of soft factors with the emphasis on the urban greenery. The objective of the Thesis is analysis of the soft factor of urban greenery on the example of the town of Mladá Boleslav and analysis of its contribution to the development of the town. The first part of the Thesis focuses on problems of localisation theories, the factors of localisation and the conception …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHMELA, Stanislav. Městská zeleň jako měkký faktor rozvoje města Mladá Boleslav. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická