Stanislav CHMELA

Bachelor's thesis

Městská zeleň jako měkký faktor rozvoje města Mladá Boleslav

Urban greenery as a soft factor of development of Mladá Boleslav
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou měkkých faktorů se zaměřením na veřejnou zeleň. Cílem práce je analýza měkkého faktoru veřejná zeleň na příkladu města Mladá Boleslav a zhodnocení vlivu tohoto faktoru na rozvoj města. První část práce se soustředí na problematiku lokalizačních teorií, lokalizačních faktorů a konceptu měkkých lokalizačních faktorů. Druhá část obsahuje celkovou charakteristiku …viac
Abstract:
Bachelor Thesis deals with the issue of soft factors with the emphasis on the urban greenery. The objective of the Thesis is analysis of the soft factor of urban greenery on the example of the town of Mladá Boleslav and analysis of its contribution to the development of the town. The first part of the Thesis focuses on problems of localisation theories, the factors of localisation and the conception …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHMELA, Stanislav. Městská zeleň jako měkký faktor rozvoje města Mladá Boleslav. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická