Mgr. Petra Budíková, Ph.D.

Rigorózní práce

Improving Quality of Content-Based Image Retrieval

Improving Quality of Content-Based Image Retrieval
Anotace:
The content-based information retrieval (CBIR) is a novel and rapidly developing method of searching in complex data, such as images, sounds or video. The image search is the most popular application of this approach. The images are described by their visual properties, such as color, shape, etc. The similarity of two images then can be evaluated using these features. The aim of the content-based retrieval …více
Abstract:
Content based information retrieval (CBIR) je nový a velmi rychle se rozvíjející přístup k vyhledávání ve složitých datových typech, jako jsou např. obrázky, zvuk nebo videozáznamy. Zejména vyhledávání v obrázcích je aktuálním tématem v mnoha aplikačních oblastech. Obraz je popsán pomocí základních vizuálních vlastností (deskriptorů), jako jsou barvy, tvary a podobně. Na základě těchto vlastností je …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., Dr. Giuseppe Amato

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Informatika / Informatika