Michaela Křivková

Bakalářská práce

Televizní pořad U zavěšené knihy a česká literární kultura

TV Program U zavěšené knihy and Czech Literary Culture
Anotace:
Tato práce se zabývá televizním pořadem U zavěšené knihy a českou literární kulturou. Začátek práce je věnovaný teoretické stránce, kde dochází k vysvětlení elementárních pojmů, které s tématem úzce souvisí. Druhá část práce je věnovaná podrobné analýze literárního pořadu U zavěšené knihy a dalším literárním pořadům. V závěru práce jsou shrnuty veškeré důležité informace.
Abstract:
This thesis focuses on TV program U zavěšené knihy and czech literature culture. The begining of this thesis focuses on theory, where elementary terms, which are closely relatet to the theme of this thesis, are explained. The second part contains delailed analysis of TV program U zavěšené knihy and other literature TV program. The conclusion contains all impornatn information.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Studený, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Křivková, Michaela. Televizní pořad U zavěšené knihy a česká literární kultura. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická