Bc. Martina NUSLAUEROVÁ

Diplomová práce

Postupy edukace žáků s lehkou mentální retardací v rámci integrace v běžné základní škole.

Process of education for pupils with mild mental retardation and their integration in a common primary school.
Anotace:
Diplomová práce představuje empirickou studii, která na základě kvalitativní sondy na záměrně vybrané základní škole popisuje způsoby vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací. Teoretická východiska vycházela z novodobých poznatků speciální pedagogiky o mentální retardaci a s platnou legislativou ve vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací. V empirické části byla pozornost věnována postupům ve …více
Abstract:
The diploma thesis presents an empirical study which, based on a qualitative probe on deliberately chosen primary school, describes methods for educating pupils with mild mental retardation. Theoretical solutions were based on modern knowledge of special education for mental retardation, and the legislation in force in the education of pupils with mild mental retardation. In the empirical part, attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NUSLAUEROVÁ, Martina. Postupy edukace žáků s lehkou mentální retardací v rámci integrace v běžné základní škole.. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta