Bc. Helena Kohlová

Diplomová práce

Znalosti sester pracujících na jednotkách intenzivní péče o poruchách srdečního rytmu a jejich léčbě

Nurses Knowledge of Heart Rhythm Disorders and Treatment in Intensive Care Units
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku znalostí sester pracujících na jednotkách intenzivní péče o diagnostice a léčbě poruch srdečního rytmu. Sběr dat byl realizován formou kvantitativního výzkumu prostřednictvím dotazníku vlastní konstrukce. Bylo zjištěno, že sestry pracující na jednotkách intenzivní péče interního typu mají lepší znalosti o poruchách srdečního rytmu než sestry pracující na …více
Abstract:
The thesis is focused on knowledge of nurses working in intensive care units for diagnostics and treatment of heart rhythm disorders. Data collection was carried out in the form of quantitative research, through a questionnaire of own construction. It was found that nurses working in intensive care units of the internal type have better knowledge of heart rhythm disorders than nurses working in intensive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Knechtová
  • Oponent: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta