BcA. Pavel Mašek

Master's thesis

Problematika digitálních projekcí a projektorů z pohledu kameramana

1. Theoretical Part: Issues of Digital Screenings and Projectors from the Perspective of a Director of Photography. 2. Practical Part: Audiovisual Work or Thematic Set of Audiovisual Works. Length at least 20 mins., director of photography
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na shrnutí nejčastějších moţností projekcí audiovizuálního díla, jejich technologickému řešení a vlivu na výsledný obraz. Kaţdá část obsahuje i doporučení pro kameramany, jak mohou přizpůsobit natáčení určené pro daný typ obrazovky a zařízení.
Abstract:
This thesis is focused on the summary of the most often options of projections of audiovisual work, their technology solution and their impact to the final image. Every part contains recommendation for cameramen how customize their work for every kind of screen and device.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2015
Accessible from:: 12. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Juraj Fandli

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mašek, Pavel. Problematika digitálních projekcí a projektorů z pohledu kameramana. Zlín, 2015. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe