Bc. Michaela ČECHOVÁ

Diplomová práce

Lingvometodické zásady pro výuku českého jazyka jako druhého jazyka na 1. stupni základní školy

Principles for Teaching the Czech Language as a Second Language in an Elementary School´s First Grade
Anotace:
Diplomová práce zachycuje problematiku výuky českého jazyka jako druhého jazyka u žáků-cizinců na prvním stupni základní školy. Dále představuje vybrané učebnice a studijní materiály pro výuku češtiny jako cizího jazyka. Druhá, stěžejní část práce se zaměřuje na výsledky provedeného výzkumného šetření a následně je analyzuje. Na základě této analýzy si práce klade za cíl formulovat lingvometodické …více
Abstract:
The Diploma thesis deals with the topic of teaching the Czech language as a second language in an elementary school´s first grade. It also presents selected textbooks and other materials for teaching Czech as a second language. The fundamental second part of the thesis is focused on results and analyses of a research. The main aim of the work is to define principles of teaching Czech as a second language …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČECHOVÁ, Michaela. Lingvometodické zásady pro výuku českého jazyka jako druhého jazyka na 1. stupni základní školy. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta