Lenka FRAŇKOVÁ

Bakalářská práce

Účinnost a dostupnost moderní léčby bércových vředů

Effectivity and use of the modern treatment for venous ulcerations
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je účinnost a využití moderní léčby bércových vředů. Práce je rozdělena na dvě hlavní části teoretickou a empirickou. První je úvodem do problematiky bércových vředů a obsahuje anatomii kůže, definování pojmu bércový vřed, přehled etiologie bércových vředů, průběh hojení chronických ran, diagnostiku bércových vředů, druhy léčebných metod a ošetřovatelskou péči o klienty …více
Abstract:
The theme of my thesis is effectivity and use of the modern treatment for venous ulcerations. My thesis is divided into two main parts- theoretical and empiric. The first one is and introduction into a question of venous ulcerations and it contains dermagraphy, a definition of a venous ulceration, a review of its etiology, a process of healing of chronic wounds, a diagnosis of venous ulcerations, kinds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Malíková Hana

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií
http://arl.ujep.cz/