Bc. Milan Ráž

Bakalářská práce

Začlenění železniční dopravy do MHD v Plzni

Integrating rail transport to public transport in Pilsen
Anotace:
Popis uzlu Plzeň, staniční a traťová zabezpečovací zařízení, organizace vlakové dopravy, posouzení možností úpravy GVD s přihlédnutím k počtu nástupištních hran a propustnosti přilehlých traťových úseků.
Abstract:
Description of railway junction in Pilsen, station and line signaling equipment, organization of train traffic, assessment of potential train traffic diagram considering a number of platform edges and permeability adjacent track sections.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ráž, Milan. Začlenění železniční dopravy do MHD v Plzni. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera