Bc. Janka Roučková

Master's thesis

Viedenská burza - Centrum stredoeurópskeho akciového trhu

Vienna stock exchange - Centrum of central auropean joint stock market
Abstract:
The goal of this diploma thesis is analyze the topic of the Vienna Stock Exchange and its impact on V4 countries. First part of the thesis defines stock, stock market and individual parts of stock market. Second part focuses on definition of stock exchange, its importance in economy, internal structure and trading system. Third part contains detailed analysis of Vienna Stock Exchange. Last part analyzes …more
Abstract:
Cieľom mojej diplomovej práce je priblížiť problematiku týkajúcu sa analýzy burzy cenných papierov vo Viedni a jej dopad na finančné trhy V4. V prvej časti charakterizujem akcie, akciový trh, a jednotlivé analýzy akciových trhov. Druhá časť je zameraná na definíciu búrz, jej význam v ekonomike, vnútornú štruktúru a systému obchodovania. Tretia časť obsahuje podrobnú charakteristiku burzy cenných papierov …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Michal Maťovčík
  • Reader: Ing. Peter Trúchly

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / field:
Economics and Management / Finance