Theses 

Problematika dlouhodobě nezaměstnaných osob nad 50 let na trhu práce – Bc. Miroslava Úlehlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Miroslava Úlehlová

Diplomová práce

Problematika dlouhodobě nezaměstnaných osob nad 50 let na trhu práce

The Issues of Long-Term Unemployed Persons over 50 years of Age in the Labour Market

Anotace: V diplomové práci se zabýváme postavením osob věkové skupiny nad 50 let na trhu práce. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se zaměřujeme na nezaměstnanost jako celospolečenský problém, dlouhodobou nezaměstnanost, charakteristiku osob věkové skupiny 50+ a postavením osob nad 50 let na trhu práce. V praktické části je na základě kvalitativní výzkumné strategie zjišťováno zachycení základních významů lidské zkušenosti.

Abstract: In the thesis we are dealing with the status of the persons above 50 years on the labour market. The work is divided into two parts. In the theoretical part we focus on unemployment as a social problem, long-term unemployment, the characteristics of persons 50+ age and position of persons over 50 years of age on the labour market. In the practical part is based on qualitative research strategy which found out capture of basic meaning of human experience.

Klíčová slova: nezaměstnaný, nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost, důsledky nezaměstnanosti, osoby věkové skupiny nad 50 let, trh práce.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=38448 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Úlehlová, Miroslava. Problematika dlouhodobě nezaměstnaných osob nad 50 let na trhu práce. Zlín, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:28, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz