Kristýna LÁTALOVÁ

Diplomová práce

Alternativní výživové směry a aplikace do ŠVP a tematického plánu SOŠ

Alternative nutritional trends and application to the thematic plan in secondary schools
Anotace:
Diplomová práce na téma "Alternativní výživové směry a aplikace do ŠVP a tematického plánu SOŠ" se bude zabývat zakomponováním tématu alternativní výživy prostřednictvím příprav na vyučování, včetně učebních pomůcek do učebních osnov střední odborné školy s gastronomickým zaměřením. V teoretické části bude provedena analýza výskytu tématu alternativních výživových směrů ve vybraném rámcovém vzdělávacím …více
Abstract:
The diploma thesis titled "Alternative nutritional trends and application to the thematic plan in secondary schools" will deal with incorporation of the theme of alternative nutrition through preparation for classes, including teaching tools into secondary vocational school outline with a gastronomical focus. In the theoretical part, there will be analysis of the occurrence of the theme of alternative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Pavlína Šmachová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LÁTALOVÁ, Kristýna. Alternativní výživové směry a aplikace do ŠVP a tematického plánu SOŠ. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů