Bc. Tobiáš Kamenický

Diplomová práce

Web application for large data analysis from STREAM system

Web application for large data analysis from STREAM system
Anotace:
Tato práce popisuje implementaci webové aplikace pro analýzu systému STREAM pro prioritizaci vozidel s významnými účely. Teoretická část představuje komunikační proces STREAM systému a obsahuje stručné vysvětlení šíření elektromagnetických vln v městských oblastech a jeho vliv na kvalitu signálů GPS a GSM, které se pro tento proces používají. Praktická část popisuje vývoj webové aplikace včetně dvou …více
Abstract:
This thesis describes the implementation of a web application for the analysis of the STREAM system for the prioritization of vehicles with significant purposes. The theoretical part introduces the STREAM communication process and contains a brief explanation of electromagnetic wave propagation in urban areas and its influence on the quality of GPS and GSM signals that are used for the STREAM communication …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lukáš Duda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky