Aleš HADÁČEK

Bakalářská práce

Komplexní zhodnocení BAT technik ve vybraném provozu s chovem prasat a zhodnocení jejich ekonomických dopadů.

Complex evaluation of BAT techniques in selected company with pig farming and evaluation their economic impacts.
Anotace:
Tato práce se zabývám komplexním zhodnocením BAT technik v provozovně výkrmu prasat Lety a zhodnocením jejich ekonomických dopadů. Chov prasat stejně tak jako chov jiných hospodářských zvířat je producentem různorodých odpadů. Tyto odpady negativně ovlivňují životný prostředí, pokud s nimi není správně nakládáno. V práci je největší pozornost věnována emisím amoniaku produkovaným chovem prasat a jejich …více
Abstract:
This thesis deals with complex evaluation of BAT techniques and their economic impacts in agricultural company Lety which makes business in fattening pigs. Stud of pigs is as well as the stud of other agricultural animals a producer of waste. These kinds of waste influence negatively environment if it is misused. The biggest heed in the thesis is taken of emission of ammonia produced by stud of pigs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2013
Zveřejnit od: 30. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Antonin Dolan

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HADÁČEK, Aleš. Komplexní zhodnocení BAT technik ve vybraném provozu s chovem prasat a zhodnocení jejich ekonomických dopadů.. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 11. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0b20e7 0b20e7/2
17. 1. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
17. 1. 2014
Bulanova, L.
17. 1. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.