Bc. Magdalena Jirásková

Diplomová práce

Výzkumné metody a nástroje designu služeb se zaměřením na využití pro mystery shopping v knihovnách

Service design tools and methods specializing in mystery shopping in libraries
Anotace:
Práce se zabývá aplikací nástrojů a metod designu služeb při přípravě a realizaci mystery shoppingu v knihovnách. Inovuje metodiku mystery shoppingu, která vznikla v rámci školního projektu MyS3 - Mystery shopping v knihovnách. Teoretická část je věnována popisu oboru design služeb a nástrojů a metod, které jsou v něm používány. Dále pojednává o výzkumné metodě mystery shoppingu. Výstupem práce je …více
Abstract:
The work deals with application of service design tools and methods in preparation and realization of mystery shopping in libraries. It inovates the methodology of mystery shopping which was made within school project MyS3 - Mystery shopping in libraries. Theoretical part describes the service design field and its tools and methods. It also discusses the mystery shopping research method. Outcome of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta