Dorota Poliaková

Bakalářská práce

Pracovný čas

Working time
Abstract:
Author: POLIAKOVÁ, Dorota. Title: Working time Banking Institute University of Prague, Foreign University Prešov Thesis supervisor: JUDr. Macelovi Dolobáčovi, PhD. Pages: 44 This "Bakalar's work" deals with working time according to the latest edition of the Labour Code. Its aim is the analysis, description and interpretation of the concepts covered in this issue. In the chapters and subsections describe …více
Abstract:
Autor: POLIAKOVÁ, Dorota. Názov práce: Pracovný čas Bankovní inštitút vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Prešov Vedúci práce: JUDr. Macelovi Dolobáčovi, PhD. Počet strán: 44 Táto bakalárska práca pojednáva o pracovnom čase podľa najnovšieho vydania zákonníka práce. Jej cieľom je analýza, popis a výklad jednotlivých pojmov spadajúcich do tejto problematiky. V jednotlivých kapitolách a podkapitolách …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
  • Oponent: JUDr. Tatiana Mičudová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma