Michel DANELLI

Bakalářská práce

Cefalee di tipo tensivo: comparazione di due protocolli differenti di trattamento: massoterapia a confronto con massoterapia e trigger points

Tension-type headaches: comparison of two different treatment protocols: massotherapy compared to massotherapy and trigger points.
Abstract:
The research project I drafted was created with the intent to make a comparison with the results obtained, in terms of improvement in pain intensity between the two groups of patients with recurrent tension headache with similar characteristics among different patients. The sample was chosen to represent the population in order to carry out on them this study of scientific thesis. They were chosen …více
Abstract:
Il progetto di ricerca da me elaborato nasce con l?intento di effettuare un confronto con i risultati ottenuti, in termini di miglioramento dell?intensitŕ del dolore, tra due gruppi di soggetti affetti da cefalea tensiva ricorrente con caratteristiche simili tra i diversi pazienti. Il campione č stato scelto per rappresentare la popolazione al fine di poter eseguire su di essi questo studio di tesi …více
 
 
Jazyk práce: italština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2014
Zveřejnit od: 18. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 10. 2014
  • Vedoucí: Doc. Gennaro Pipino

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DANELLI, Michel. Cefalee di tipo tensivo: comparazione di due protocolli differenti di trattamento: massoterapia a confronto con massoterapia e trigger points. Lugano, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 8. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie