Bc. Hana Trávníčková, DiS.

Diplomová práce

Alenka v říší snů-ilustrace

Alice's Adventures in Dreamland-illustrations
Anotace:
Následující text slouží jako doprovodný text k mé praktické části diplomové práce, kterou jsou ilustrace inspirované knihou Lewise Carrolla Alenka v říši divů. Popisuji zde vznik a vývoj samotných ilustrací a myšlenky, které je doprovázely. Zabývám se ideou knihy podle Lewise Carrolla a pojetím umělců ztvárňujících toto téma.
Abstract:
Following text is a supporting text to the practical part of my diploma project. My diploma project is consisting of illustrations which are inspirated by the book Alice's Adventures in Wonderland written by Lewis Carroll. What I describe is the origin and development of my illustrations and ideas. I’m dealing with an idea of the Lewis Carroll`s book and conception of artists, who made this theme.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Jan Bružeňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta