Theses 

Člověk jako čas - volný čas a smysl lidské existence – Bc. Vlasta MRÁZOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Vlasta MRÁZOVÁ

Diplomová práce

Člověk jako čas - volný čas a smysl lidské existence

Man as a person/time/freedom

Anotace: Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první části byl předmětem zájmu člověk a čas z hlediska filosofie. V druhé části jsme se zabývali lidským bytím a lidskou existencí. Ve třetí kapitole jsme ve věnovali souvislosti času a dějin a jejich důležitostí pro člověka a lidskou společnost. Čtvrtá kapitola se snaží postihnout smysl lidské existence a navazuje další kapitola, která se snaží zjistit možné příčiny, které mohou vést ke ztrátě smyslu života. Poslední část, věnovaná volnému času a výchově ve volném čase, měla za cíl ukázat možnosti a meze vychovatele volného času při pomáhání ke smysluplnému žití.

Abstract: The thesis is divided into six chapters. In the first part, man and time were interested i philosophy. In the second part, we dealt with human being and human existence. In the third chapter we deal with context of time and history and their importance for man and human society. The fourth chapter tries to capture the meaning of human existence and follows another chapter that tries to find out possible causes that can lead to a loss of meaning of life. The last part, devoted to free time a leisure education, aimed to show the possibilities and limits of a free time educator in helping to meaningfully live.

Klíčová slova: člověk, čas, bytí, dějiny, smysl, smysl lidské existence, výchova, svoboda, výchova ve volném čase, pedagogika volného času, smysluplný život

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=38256 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

MRÁZOVÁ, Vlasta. Člověk jako čas - volný čas a smysl lidské existence. Č. Budějovice, 2019. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:22, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz