Denisa OLÁHOVÁ

Bakalářská práce

Energetický štítek obálky budovy

Energy label of building containment
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce popisuje metodiku výpočtu energetického štítku obálky budovy. Obsahuje samotný energetický štítek vytvořený pro konkrétní bytový dům ve stávajícím stavu i po navrhnutém opatření. Seznamuje s navrhnutými opatřeními a hodnotí stavbu z hlediska výpočtů a zároveň pořízených termovizních snímků.
Abstract:
This Bachelor thesis describes the methodology of calculation the energy label of building containment. It also contains the actual label created for a specific block of flats in the current state and even after suggested changes. In my Bachelor thesis are also introduced suggested changes and the building is evaluated from the perspective of calculations and thermo-visual footage.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Jiří Kožený, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OLÁHOVÁ, Denisa. Energetický štítek obálky budovy. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická