Mgr. Zuzana Roubalová

Bachelor's thesis

Vliv terapeutických dílen na klienty s mentálním postižením v zařízení se sociální službou "Zámeček Střelice"

The influence of therapeutic workshops for clients with mental disability in the institute with social service „Zámeček Střelice“
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na téma - Vliv terapeutických dílen na klienty s mentálním postižením v zařízení se sociální službou "Zámeček Střelice". Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Popisují mentální postižení, Downův syndrom a postižení souběžných s postižením klientů v Domově Zámeček Střelice. Dále se zabýváme Domovy pro jedince se zdravotním postižením. Charakteristikou služeb …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the theme - The influence of therapeutic workshops for clients with mental disability in the institute with social service "Zámeček Střelice". The bachelor is divided into two parts, theoretical and empirical. They describes a mental disability, the Down syndrom and the parallel disabilities with the disabilities of clients in the Home Zámeček Střelice. We also deal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2014
  • Supervisor: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Special Education / Special Education