Bc. Romana Burešová

Bakalářská práce

Vliv výživy a pohybové aktivity na zdraví a vitalitu žen nad 40 let

An Influence of Nutrition and Physical Activity on Health and Vitality of Women Over 40 Years Old
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na životní styl žen starších 40 let. Obsahuje doporučení v oblasti zdravé výživy a pohybové aktivity a preventivní opatření proti nemocem, které mohou toto období doprovázet. Prováděným výzkumem zjišťuji, jak lze změnit stávající způsob života, zlepšit stravování a přístup k pohybové aktivitě.
Abstract:
The thesis deals with the lifestyle of women older than 40 years. It consists of recommendations in the areas of healthy nutrition, physical activity and prevention of diseases, which might develop in this period of life. In the research I investigate the options of changing current lifestyle, improvement of nutritional habits and the attitude towards physical activity.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií