Mária Antalová

Bakalářská práce

Buddy System Zlin: A Social Media Marketing Analysis

Buddy System Zlin: A Social Media Marketing Analysis
Abstract:
This thesis deals with the use of social media marketing in an organization called Buddy System Zlin, which helps the incoming international students at Tomas Bata University in Zlin. To find out if the communication techniques via social media are sufficiently performed, the research was conducted and the results were analyzed. The thesis has two parts; firstly, the theoretical part provides the explanation …více
Abstract:
Práca sa zaoberá využívaním marketingu v sociálnych médiách v organizácii, ktorá pomáha prichádzajúcim zahraničným študentom Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Buddy System Zlín. Za účelom zistenia, či sú techniky komunikácie na sociálnych médiách dostatočné bol realizovaný prieskum, ktorého výsledok bol analyzovaný. Práca má dve časti. Prvá časť sa venuje vysvetleniu teoretických poznatkov, ktoré pomôžu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016
Zveřejnit od: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Antalová, Mária. Buddy System Zlin: A Social Media Marketing Analysis. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe