Mgr. Klára Záleská

Bakalářská práce

Norsk barnelitteratur med hovedvekt på Tor Åge Bringsværds forfatterskap

Norwegian Children's Literature with Emphasis on Tor Åge Bringsværd's Authorship
Abstract:
The thesis "Norwegian Children´s Literature with Emphasis on Tor Åge Bringsværd´s Authorship" is a study of picture books. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part describes the typical features of picture books and gives information about the development of this genre. The main objective of the second part is to analyse Bringsværd´s picture book series. The …více
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na sériové obrázkové knihy norského spisovatele Tor Åge Bringsværda. Práce je rozdělená na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje charakteristické znaky obrázkových knih pro děti a zabývá se vývojem tohoto žánru v Norsku. Hlavní cíl druhé části je analyzovat Bringsværdovy vybrané obrázkové knihy určené malým dětem, které vycházejí jako série. Rozbor …více
 
 
Jazyk práce: norština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta