Petra Zimermannová

Master's thesis

Závislosť finančnej gramotnosti a dopytu po produktoch zabezpečujúcich tretí vek

Závislost finanční gramotnosti a poptávky po produktech zabezpečujících třetí věk
Abstract:
Predmetom tejto diplomovej práce je skúmanie vzťahu medzi finančnou gramotnosťou a pravdepodobnosťou vstupu do súkromných pilierov dôchodkového systému v Českej republike pre občanov starších ako 50 rokov. Zatiaľ čo prvá časť práce poskytuje prehľad penzijných systémov a reforiem vo svete so zameraním na Českú republiku, druhá časť práce prináša teoretický základ k problematike finančnej gramotnosti …more
Abstract:
This master thesis aims to explore the relationship between financial literacy and probability of saving in private pension schemes in the Czech Republic among citizens older than 50 years. While the first part of this master thesis provides overview of pension systems among the OECD countries with emphasis on the Czech Republic, the second part brings the theoretical background for the financial literacy …more
Abstract:
Predmetom tejto diplomovej práce je skúmanie vzťahu medzi finančnou gramotnosťou a pravdepodobnosťou vstupu do súkromných pilierov dôchodkového systému v Českej republike pre občanov starších ako 50 rokov. Zatiaľ čo prvá časť práce poskytuje prehľad penzijných systémov a reforiem vo svete so zameraním na Českú republiku, druhá časť práce prináša teoretický základ k problematike finančnej gramotnosti …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 12. 2016
  • Supervisor: Jarmila Radová
  • Reader: Jiří Rajl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52882