Mgr. Eva Čermáková, Ph.D.

Disertační práce

Vnímání prostoru a času usedlými a nomádskými kulturami

Perception of space and time in mobile and sedentary
Anotace:
Dizertační práce se zabývá různými způsoby vnímání času a prostoru v kontextu nomádských a usedlých kultur. Podle fenomenologů, ale též fyziků, není charakter vnímaného světa nic jiného než výsledek způsobu jeho pozorování. Jinými slovy, právě ona pozice, ze které je svět pozorován, je zásadní pro vytvoření „reality“ pozorovatele. Existuje neomezené množství těchto pozic; charakter subjektivní reality …více
Abstract:
This dissertation discusses various kinds of time / space perception in the sedentary and mobile cultures context. According to phenomenologists but also physicians, the fashion of the perceived world is nothing but the result of the manner of observation. Thus, this is the position, from which one observes the world, what is crucial for creation one´s “reality“. There are indefinite positions of various …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 11. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Josef Unger, CSc., doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta