Bc. Veronika Máčalová

Diplomová práce

Neziskové organizace v cestovním ruchu – analýza regionu Střední Čechy

Non-profit Organizations in Tourism – Analysis of the Area of Central Bohemia
Anotace:
Práce se celkově skládá ze tří částí, v první je definován pojem: cestovní ruch, neziskový sektor, státní neziskové organizace, nestátní neziskové organizace a marketing neziskových organizací. Ve druhé části je popsána zvolená oblast Střední Čechy, poté jsou vymezeny instituce podle funkcí v systému řízení destinace zvoleného regionu, je provedena analýza nestátních neziskových organizací, které působí …více
Abstract:
The thesis consists of three parts, in the firs there are specified these definitions: tourism, non-profit sector, governmental non-profit organizations, nongovernmental non-profit organizations and non-profit organizations marketing. In the second part there is described the chosen district of Central Bohemia, then there are described institutions according to their function in the system of destination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Holoubek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze