Theses 

Odklad školní docházky u dětí s nedostatečnou školní zralostí a školní připraveností – Bc. Martina Nesrstová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Bc. Martina Nesrstová

Diplomová práce

Odklad školní docházky u dětí s nedostatečnou školní zralostí a školní připraveností

Postponement of the school attendance for the children with the lack of the school maturity and school preparedness

Anotace: Diplomová práce rozebírá problematiku školní zralosti, školní připravenosti a odložení školní docházky. Teoretická část se zabývá otázkami současné mateřské školy, charakteristikou předškolního věku a zaměřuje se na vymezení pojmů, které souvisí s nástupem dítěte do základní školy. Empirická část práce mapuje problematiku odkladů školní docházky v rámci Zlínského kraje se zaměřením na děti předškolního věku a analyzuje úroveň pedagogicko-psychologické intervence u dětí s odkladem školní docházky v mateřských školách.

Abstract: Graduation theses is focusing on problematic of school maturity, school preparedness and postponement of the school attendance. Theoretic part is focusing on questions regarding to current kindergarten, charakteristic of pre-school age and although on delimitations of conception which are related to child starting preliminary school. The empiric part of the work is mapping the problems regarding to school attendance delay in Zlin area and concentrating on pre school age children and analyzing the level of pedagogic-psychology intervention for children with school attendance delay in kindergarten.

Klíčová slova: Předškolní vzdělávání, předškolní věk, školní zralost, školní připravenost, odklad školní docházky, diagnostika školní zralosti, pedagogicko-psychologická intervence. Preschool education, school maturity, school readiness, school diagnostic of the maturity, postponement of the school attendance, pedagogic-psychology intervention.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 01:41, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz