Mgr. Jan Věženský

Diplomová práce

Realizace práva na obhajobu v přípravném řízení

Realization of the Right of Defense in Pre-trial Proceedings
Anotace:
Cílem předložené diplomové práce je zmapovat současnou právní úpravu práva na obhajobu v přípravném řízení a poskytnout čtenáři bližší pohled na tuto problematiku, zejména se zaměřením na jeho jednotlivé složky, které mohou být obviněným a jeho obhájcem realizovány v průběhu přípravného řízení, a způsob a rozsah uplatňování práva na obhajobu v jednotlivých formách přípravného řízení. Práce bude dále …více
Abstract:
The aim of the submitted diploma thesis is to map the present legislation of the right of defense in pre-trial proceedings and enlighten readers about its individual components which can the accused and his defense counsel use during pre-trial proceedings. The theme will be further complemented by the evaluation and the analysis of some problematical provisions concerning the right of defense. I also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta