Theses 

Převod kulturně specifických prvků v dabingovém překladu a hodnocení jeho adekvátnosti – Bc. Lada RYBNÍČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lada RYBNÍČKOVÁ

Diplomová práce

Převod kulturně specifických prvků v dabingovém překladu a hodnocení jeho adekvátnosti

Audiovisual Translation

Anotace: Cílem této diplomové práce je analýza překladatelských postupů a strategií pro překlad kulturně specifických prvků v dabingovém překladu. V práci nejprve charakterizuji audiovizuální texty, poté uvádím specifika dabingového překladu se zaměřením na synchronizaci a následně se věnuji vlastnostem a kategorizaci kulturně specifických prvků a překladatelským metodám užívaným k jejich překladu. V praktické části analyzuji zkoumaný text z hlediska kulturně specifických prvků, přičemž hodnotím adekvátnost jejich převodu na základě rozboru mluvních aktů.

Abstract: The aim of my diploma thesis is the analysis of translation strategies and methods for rendering culture specific items in film dubbing translation. In the theoretical part, I describe typical features of audiovisual texts and the specifics of translation for dubbing emphasizing the aspect of synchronisation and I categorize and characterize culture specific items and the translation methods and strategies used in their rendering. Subsequently, an analysis of translation methods used for rendering culture specific items in film dubbing is carried out in the practical part and for assessing the translation adequacy, the speech act approach is applied.

Klíčová slova: dabing, audiovizuální překlad, kulturně specifické prvky, překladatelské strategie, překladatelské postupy, domestikace, exotizace, mluvní akty, adekvátnost překladu

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2013
  • Zveřejnit od: 19. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Veronika Prágerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.8.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 8. 2013 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

RYBNÍČKOVÁ, Lada. Převod kulturně specifických prvků v dabingovém překladu a hodnocení jeho adekvátnosti. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2018 13:09, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz