Bc. Vladimír Dvořák

Diplomová práce

Petrograficko-strukturní výzkum granulitů v okolí Plešovic, masiv Blanského lesa

Petrographic and structural study of granulites in Plešovice surroundings, Blanský les Massif
Anotace:
V této diplomové se věnuji vztahu krystalizace a deformace v granulitovém masivu Blanského lesa, především v dobře odkrytém a přístupném lomu Plešovice. V prostoru lomu jsou patrné strukturní záznamy tří duktilních deformačních fází. Dominantní je foliační systém S3, který tvoří naprostou většinu objemu struktur v lomu. Ten je shodný s regionální foliací okolního moldanubika. Lokálně jsou zachovány …více
Abstract:
In this diploma thesis I deal with the relationship between crystallization and deformation in the Blanský les granulite massif, especially at the very well uncovered and accessible quarry Plešovice. In the quarry area there are clearly evident structural remains of three-ductile-phase deformation. The foliation system of S3 that constitutes the overwhelming bulk of the structures in the quarry can …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jana Kotková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geologie / Geologie