Bc. Vladimír Dvořák

Master's thesis

Petrograficko-strukturní výzkum granulitů v okolí Plešovic, masiv Blanského lesa

Petrographic and structural study of granulites in Plešovice surroundings, Blanský les Massif
Abstract:
V této diplomové se věnuji vztahu krystalizace a deformace v granulitovém masivu Blanského lesa, především v dobře odkrytém a přístupném lomu Plešovice. V prostoru lomu jsou patrné strukturní záznamy tří duktilních deformačních fází. Dominantní je foliační systém S3, který tvoří naprostou většinu objemu struktur v lomu. Ten je shodný s regionální foliací okolního moldanubika. Lokálně jsou zachovány …more
Abstract:
In this diploma thesis I deal with the relationship between crystallization and deformation in the Blanský les granulite massif, especially at the very well uncovered and accessible quarry Plešovice. In the quarry area there are clearly evident structural remains of three-ductile-phase deformation. The foliation system of S3 that constitutes the overwhelming bulk of the structures in the quarry can …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 2. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Jana Kotková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Geology / Geology