Mgr. Barbora Valková, DiS.

Diplomová práce

Vliv auditivní zátěže na exekutivní funkce zjišťované pomocí programu NEUROP – 2

The Impact of Auditive Distractor on the Executive Functions Examined by NEUROP – 2
Anotace:
Tématem práce je vliv auditivní zátěže na exekutivní funkce ve zdravé populaci zjišťované neuropsychologickým programem Neurop – 2. V teoretické části vymezujeme pojem exekutivních funkcí, vybrané kognitivní funkce, které se vzájemně s exekutivními funkcemi ovlivňují. Pozornost je věnována i rozdílům mezi muži a ženami. V práci jsme věnovali prostor neuropsychologické diagnostice a rehabilitaci, které …více
Abstract:
The topic of this thesis is impact of the auditive distractor on executive functions in healty population examined by neuropsychological programme Neurop – 2. The executive functions and some of cognitive functions, which interact with them, are defined in the theoretical part. The space is dedicated also to the neuropsychological diagnostic and therapy, which are fundamental for the neuropsychology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.